­
English

Svake mennesker - Om adferdsøkonomi, regulering og usunt konsum

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2007

Referanse:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

121, s 74-94

Sammendrag (engelsk)

Ifølge nyere, adferdsøkonomisk betonte teorier kan avgifter og reguleringer på usunt konsum begrunnes i at de kan øke konsumentenes individuelle velferd. Dette bryter med den tradisjonelle forståelsen av konsumentsuverenitet, og vektlegger forhold som nåtidsskjevhet, ustabile preferanser og sosial interaksjon. Artikkelen gjennomgår en del av disse teoriene og deres implikasjoner for avgiftsnivå og reguleringer. Samtidig påpeker den en del av problemene ved å allerede nå anvende disse teoriene i praktisk politikk.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Offentlig utvalg via Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4341 - Særavgifter