­
English

Diskonteringsratens effekt på optimal klimapolitikk

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nævdal, Eric

År:

2010

Referanse:

Andre skrifter
KLIMA 05/10, 34-35

Sammendrag (engelsk)

Økonomer modellerer klimaskader på en måte som fundamentalt skiller seg fra måten ikkeøkonomer ser for seg viktige skadescenarier. Økonomenes modelleringteknikker medfører at diskonteringsratens betydning overdrives i økonomiske analyser av klimatiltak.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 193719
Frisch prosjekt: 3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective