­
English

Forholdene på arbeidsmarkedet, økonomiske incentiver og risikoen for å bli yrkeshemmet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Eide, Christian L. Wold

År:

2000

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Rapporten analyserer mekanismene bak tilstrømmingen til yrkeshemming i 1996, med basis i registerbaserte individdata for hele Norges befolkning. Resultatene indikerer at de generelle forholdene på arbeidsmarkedet påvirker tilstrømmingen til gruppen av yrkeshemmede. Høy arbeidsledighet på hjemstedet medfører økt risiko for yrkeshemming. Personer som har vært gjennom en periode med ordinær arbeidsledighet har dessuten klart høyere sannsynlighet for å bli yrkeshemmet enn personer som ikke tidligere har vært ledige. Det er for øvrig store forskjeller i risiko for yrkeshemming mellom ulike yrkes- og utdannings-grupper.

Nøkkelord:

yrkeshemming, arbeidsledighet, attføring

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Forløp av arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-010-0

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Arbeidsavdelingen