­
English

Dagpengesystemets dilemma - nordiske løsninger

Forfattere:

Torp, Hege

År:

1999

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

16 s. 165-175

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden