­
English

Klimapolitikk for en liten, åpen og rik økonomi

Forfattere:

Hoel, M. og S. Strøm

År:

2009

Referanse:

Nytt Norsk Tidsskrift

3-4, 499-505

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation