­
English

Utviklingslandene bestemmer klimautviklingen

Forfattere:

Hoel, M. og B. Holstmark

År:

2009

Referanse:

Samfunnsøkonomen

63(7), 38-48

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation