­
English

Grønne sertifikater - dyr og formålsløs fornybar moro

Forfattere:

Bye, T. og M. Hoel

År:

2009

Referanse:

Samfunnsøkonomen

63(7), 34-37

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation