­
English

Discussion of Heaton and Lucas’ "Can heterogeneity, undiversified risk, and trading frictions solve the equity premium puzzle?"

Forfattere:

Storesletten, K.

År:

2008

Referanse:

Bokkapittel
in Handbooks in Finance; Handbook of the Equity Risk Premium, edited by Rajnish Mehra, Elsevier, Amsterdam: 555-564

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning