­
English

Asset Prices and Intergenerational Risk Sharing: the Role of Idiosyncratic Earnings Shocks

Forfattere:

Storesletten, K., Telmer, C. og A. Yaron

År:

2008

Referanse:

Bokkapittel
in Handbooks in Finance; Handbook of the Equity Risk Premium, edited by Rajnish Mehra, Elsevier, Amsterdam: 565-590

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning