­
English

Tax Reform, Sector-specific Labor Supply and Welfare Effects

Forfattere:

Dagsvik, J.K., Locatelli, M. og S. Strøm

År:

2009

Referanse:

The Scandinavian Journal of Economics

111(2), 299-321

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1145 - Evaluering av skattereformen