­
English

As bad as it gets: Well-being deprivation of sexually exploited trafficked women

Forfattere:

Bettio, F., Di Tommaso, M.L., Shima, I. og S. Strøm

År:

2009

Referanse:

European Journal of Political Economy

25(2), 143-162

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: