­
English

Insurance and Opportunities: A Welfare Analysis of Labor Market Risk

Forfattere:

Heathcote, J., Storesletten, K. og G.L. Violante

År:

2008

Referanse:

Journal of Monetary Economics

55(3), 501-525

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning