­
English

Quantitative Macroeconomics with Heterogeneous Households

Forfattere:

Heathcote. J, Storesletten, K. og G.L. Violante

År:

2009

Referanse:

Annual Review of Economics

1, 319-354

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning