­
English

En översikt av systemet för arbetslöshetsskydd in Finland

Forfattere:

Lilja, R. og E. Savaja

År:

1999

Referanse:

Andre skrifter
Discussion paper no 680. Helsinki: Näringslivets forskningsinstitutt, ETLA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden