­
English

Rådgiver - ikke portvakt

Forfattere:

Nyborg, Karine

År:

2010

Referanse:

Samfunnsøkonomen

3

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat