­
English

En analyse av etterspørsel etter sosialforsikring

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nilsen, Kjersti Misje

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat