­
English

Does Sickness Compensation Matter for Economic Inequality?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

McMurray, Hannah

År:

2009

Referanse:

Andre skrifter
Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat