­
English

Sosiale normer som disiplinerende faktor på det egenmeldte sykefraværet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Eielsen, Line

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat