­
English

Små lønnsforskjeller og store velferdsstater

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Barth, E. og K.O. Moene

År:

2010

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

vol 27(1-2)

Sammendrag (engelsk)

Ved å sammenlikne land fra 1976 til i dag finner vi at små lønnsforskjeller går sammen med store velferdsstater. Grunnen er at økonomi og politikk beveger seg sammen, slik at likhet skaper mer likhet, og ulikhet skaper mer ulikhet. På den ene siden bremser ikke små lønnsforskjeller den politiske oppslutningen om velferdsstaten. Tvert om, små lønnsforskjeller stimulerer til økt oppslutning. På den andre siden motvirker ikke justeringer i arbeidsmarkedet velferdsstatens omfordeling. Tvert om, velferdsstaten forsterker eventuelle tendenser til lønnssammenpressing. Til sammen gir de to effektene en sterk likhetsmultiplikator.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat