­
English

The Equality Multiplier

Forfattere:

Barth, E. og K.O. Moene

År:

2009

Referanse:

Andre skrifter
NBER Working Paper # 15076

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat