­
English

Likhet og åpenhet

Forfattere:

Barth, E. og K. Moene

År:

2008

Referanse:

Tidsskrift for Velferdsforskning

11(1), 5-16

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat