­
English

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Eriksson, Tor, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

År:

1999

Referanse:

Andre skrifter
Centre for Labour Market and Social Research (CLS), National rapport 1

Sammendrag (engelsk)

Undersøgelsen har modtaget støtte fra Nordisk Ministerråd og fra Arbejdsministeriet. Den udgør en del af en fælles nordisk undersøgelse, hvor afrapporteringen består af nationale rapporter som den foreliggende for Finland, Norge og Sverige og af en fælles nordisk rapport, som behandler en række tværgående temaer og problemer. Undersøgelsens danske del er udarbejdet ved CLS.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden