­
English

Life Cycle Wages of Doctors An Empirical Analysis of the Earnings of Norwegian Physicians

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fjeldvig, Knut

År:

2009

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 11

Nøkkelord:

Physicians, age-earnings, income, mincer function, gender, empirical analysis, Norway

JEL:

J44, J31

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat

ISBN:

978-82-7756-212-4

Kontakt:

kfjeldvig@gmail.com

Finansiering:

Norges forskningsråd