­
English

An Informal Care Leave Arrangement - An Economic Evaluation

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kebebew Negera

År:

2009

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1135 - Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere

ISBN:

978-82-7988-091-2