­
English

Sammenhenger mellom klima- og FoU-politikk

Forfattere:

Kverndokk, S. og K. E. Rosendahl

År:

2009

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr. 7, s.10-17

Sammendrag (engelsk)

I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom klimapolitikk og innovasjonspolitikk for å utvikle nye CO2-frie energiteknologier. Hvis myndighetene har nok virkemidler tilgjengelig, kan klimapolitikken settes uavhengig av innovasjonspolitikken. Imidlertid bør innovasjonspolitikken avhenge av klimatilstanden med mindre patenter er evigvarende. Stilt overfor et voksende klimaproblem, bør støtten være høyest på et tidlig stadium da profitten ved salg av CO2-frie teknologier er lavest. Om ikke alle virkemidlene er tilgjengelige i innovasjonsmarkedet, kan det imidlertid være argumenter for å innføre strengere klimapolitikk for å stimulere utvikling og bruk av ny teknologi.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation