­
English

Legers skjønn og andres skjønn. Debattinnlegg

Forfattere:

Carlsen, B.

År:

2009

Referanse:

Tidsskrift for Velferdsforskning

12(1): 64-65

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat