­
English

Dobbeltmoralens voktere? Intervjuer med fastleger om sykemelding

Forfattere:

Carlsen, B.

År:

2008

Referanse:

Tidsskrift for Velferdsforskning

11(4): 259-275

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat