­
English

Pension, Wealth and Household Behavior

Forfattere:

Zhu, Weizhen

År:

2009

Referanse:

Andre skrifter
Ph D Thesis in Economics, 2009, University of Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning