­
English

A dynamic structural analysis of health and retirement

Forfattere:

Iskhakov, Fedor

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
Ph D thesis in Economics, 2008 ,University of Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning