­
English

Helseøkonomi - en innføring i noen helseøkonomiske problemstillinger

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Erlandsen, E. and T. Iversen

År:

1998

Referanse:

Andre skrifter
SNF-arbeidsnotat nr 14

Sammendrag (engelsk)

I dette notatet gir vi en innføring i noen helseøkonomiske problemstillinger. Notatet bygger på forelesninger holdt av Tor Iversen våren 1997 ved Universitetet i Oslo for hovedfagsstudenter i sosialøkonomi. Helseøkonomi er læren om hvordan ressurser allokeres til, og innenfor helsesektoren. Helseøkonomi bygger i særlig grad på mikroøkonomisk teori (velferdsteori, tilpasning under usikkerhet, spillteori, konsument- og produksjonsteori m.v.), og økonometri og statistikk er nyttige metodeverktøy.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse