­
English

The macroeconomic implications of rising wage inequality in the US

Forfattere:

Heathcote, J., K. Storesletten og G.L. Violante

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
NBER 14052

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning