­
English

Effektivitet og produktivitet i de statlige høgskolene

Forfattere:

Erlandsen, Espen, Finn R. Førsund og Kjell Ove Kalhagen

År:

1998

Referanse:

Andre skrifter
SNF-rapport 14/98

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: