­
English

En analyse av teknisk effektivitet i pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner basert på Data Envelopment Analysis

Forfattere:

Erlandsen, Espen

År:

1998

Referanse:

Andre skrifter
SNF-arbeidsnotat 4/98

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: