­
English

Effektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner

Forfattere:

Erlandsen, Espen, Finn R. Førsund, Erik Hernæs og Siri B. Waalen

År:

1997

Referanse:

Andre skrifter
SNF-rapport 91/97

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: