­
English

Metoder og datagrunnlag for måling og forbedring av effektivitet og kvalitet i kommunal virksomhet

Forfattere:

Erlandsen, Espen og Finn R. Førsund

År:

1996

Referanse:

Andre skrifter
SNF-rapport 83/96

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: