­
English

Produktivitet i statlig sektor

Forfattere:

Andreassen, Jan, Finn R. Førsund, Erik Hernæs

År:

1989

Referanse:

Andre skrifter
Rapport nr 14 Senter for anvendt forskning

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: