­
English

Benefit shifting: The case of sickness insurance for the unemployed

Forfattere:

Henningsen, Morten

År:

2008

Referanse:

Labour Economics

Vol 15(6), 1238-69

Nøkkelord:

Unemployment insurance; Sickness insurance; Unemployment duration; Benefit shifting

JEL:

C41; J64; J65; I18

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1151 - Mobilisering av arbeidstilbudet