­
English

Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

Forfattere:

Strøm, S. og J. Vislie

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
Universitetsforlaget, ISBN: 978-82-15-01357-2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1145 - Evaluering av skattereformen