­
English

Hvordan dekke behovet for sykepleiere

Forfattere:

Strøm, S.

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
RØST 1, 54-57

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd - HERO
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4105 - Paneldata analyse av arbeidsmarkedstilknytning til helsepersonell