­
English

Ansvarlige bedrifter, ansvarlige ansatte

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nyborg, K.

År:

2008

Referanse:

Horisont

nr 2, 28-35

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3113 - Grønne konsumenter og produsenter