­
English

De lavtlønte idealistene

Forfattere:

Nyborg, K.

År:

2008

Referanse:

Minerva

nr 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse