­
English

Økonomiske analyser av klimaproblemet

Forfattere:

Hoel, M.

År:

2008

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 6/7

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation