­
English

Kalkulasjonsrenten på lang sikt i en usikker verden

Forfattere:

Dalen, D.M., M. Hoel og S. Strøm

År:

2008

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 8

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: