­
English

Norsk kraft i hundre år- utvikling og økonomisk teori

Forfattere:

Bye, T. og S. Strøm

År:

2008

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 6/7, 41-49

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: