­
English

Patenter i modeller med teknologisk vekst - en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk

Forfattere:

Berglann, H.

År:

2008

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 4

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation