­
English

Sex markets: A denied industry

Forfattere:

Della Giusta, M., M.L. Di Tommaso og S. Strøm

År:

2008

Referanse:

Bokkapittel
Routledge, London and New York, ISBN 10: 0-415-39717-0 (hbk), ISBN 10: 0-415-42372-4 (pbk)

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet