­
English

Attracting responsible employees: Green production as labor market screening

Forfattere:

Brekke, K.A., og K. Nyborg

År:

2008

Referanse:

Resource and Energy Economics

30, 509-526

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3113 - Grønne konsumenter og produsenter