­
English

Calculation of scale elasticities in DEA models: direct and indirect Approaches

Forfattere:

Førsund, F.R., Hjalmarsson, L., Krivonozhko, V.E., Utkin, O.B.

År:

2007

Referanse:

Journal of Productivity Analysis

28(1/2),45-56

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2121 - Effektivitet i bygge- og anleggssektoren