­
English

DEA meets Picasso: the impact of auction houses on the hammer price

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Førsund, F.R. and Zanola, R.

År:

2007

Referanse:

Annals of Operations Research

145, 149-165

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2102 - Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektor