­
English

Married Men and Early Retirement Under the AFP Scheme

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole J.

År:

2000

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

The following thesis concerns itself with the labour supply of elderly married men eligible for early retirement under the AFP (AvtaleFestet Pensjonsordning) scheme.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1202 - Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd